กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ (Motorway)
WEB HOSTING
 
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ (Motorway)

ประวัติทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ วิวัฒนาการ ที่มาของการเก็บค่า ธรรมเนียมผ่านทางหลวง : ประวัติทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 1.ทางหลวงเป็นสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญของประเทศ ส่ง ผลให้กิจการอื่นๆ ทุกสาขามีความเจริญก้าวหน้าสัมพันธ์กับการพัฒนาในทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง แต่การก่อสร้างและการบูรณทางหลวงยังคงต้องอาศัยงบประมาณดำเนินการเป็นจำนวน มาก ซึ่งรัฐไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการได้อย่างครอบคลุมจำเป็นต้องกู้ เงินมาเพื่อใช้ก่อสร้างและบูรณะทางหลวง เพื่อให้การก่อสร้างทางหลวงเพิ่มมากขึ้นและมีสภาพที่ดีรองรับการจราจรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุหนึ่งที่ต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางขึ้น เพื่อเก็บเงินจากผู้ใช้ทางมาชดใช้ดอกเบี้ยเงินกู้ และบูรณะทางหลวงดังกล่าวการตั้งด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วครั้งแรกในระหว่างปี พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2504 โดยอาศัยพระราชบัญญัติ กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 โดยตั้งด่านขึ้นในทางหลวงหมายเลข 3 สายสุขุมวิท ตอนบางปู และคลองด่าน และทางหลวงหมายเลข 1 สายพหลโยธิน ตอนรังสิต – ประตูน้ำพระอินทร์ ได้ยุบลงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2511 กรมทางหลวง ได้กู้เงินจากธนาคารโลกมาทำการก่อสร้างในสาย บางปะอิน – อยุธยา – สิงห์บุรี – ชัยนาท – นครสวรรค์ หมายเลข 32 เพื่อให้การคมนาคมขนส่งจากภาคเหนือมายังนครหลวง สะดวก รวดเร็ว และอำนวยผลทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้น เมื่อได้ทำการก่อสร้างทางสายนี้แล้วเสร็จ โดยคำสั่งของผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการเกษตรและคมนาคม จึงได้ตั้งด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางขึ้น 2 แห่ง คือ ที่ ก.ม. 55 + 850 ตอนระหว่างทางแยกเข้าบางปะอินกับทางแยกเข้า จ.พระนครศรีอยุธยา เรียกว่าด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางปะอิน และที่ จ.อ่างทอง เรียกว่าด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอ่างทอง เพื่อจัดเก็บเงินค่าผ่านทางนำมาเป็นเงินทุนสำรองค่าธรรมเนียมผ่านทาง สำหรับนำไปชดใช้ดอกเบี้ยเงินกู้ และบูรณะทางหลวง ซึ่งในการจัดเก็บเงินเป็นไปตามคำสั่งของผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการเกษตร และคมนาคมอาศัยความตามพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมอ่างทองไปดำเนินการที่ ด่านอินทร์บุรี พร้อมกับ ตั้งงานด่านบางปะกง 2.การยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง คณะ รัฐมนตรีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2536 และวันที่ 19 เมษายน 2537 ให้ยกเลิกการจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทั้ง 3 แห่ง (บางปะอิน, อินทร์บุรี, บางปะกง) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2537 เป็นต้นไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์ลักษณะทางหลวงที่สมควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางไว้ ดังนี้ 1.เป็น เส้นทางที่ลงทุนก่อสร้างโดยเอกชน หรือเป็นเส้นทางสายสัมปทาน ซึ่งเอกชนจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อคืนทุนในการก่อสร้างและมีผลกำไรต่อเงินลงทุนพอสมควร ตามลักษณะประกอบการของภาคเอกชน 2.เป็น เส้นทางที่สร้างขึ้นเพื่อแข่งขันการให้บริการ ซึ่งอาจเป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นในระดับพื้นดินใต้ หรือเหนือพื้นดิน หรือในระดับต่าง ๆ ร่วมกัน 3.เป็น เส้นทางที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งได้ออกแบบก่อสร้างไว้เพื่อให้รถสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปลอดภัย โดยการควบคุมทางเข้า – ออก (Control Assess Highway) 3.การ จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปัจจุบัน จากมติ คระรัฐมนตรีดังกล่าว ทำให้ประเภททางหลวงที่สมควรกำหนดให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิม คือ จากเดิมทางหลวงแผ่นดินเป็นทางหลวงพิเศษ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีการควบคุมทางเข้า – ออก และเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชน หากไม่ประสงค์จะเสียค่าธรรมเนียมก็มีสิทธิเลือกใช้เส้นทางเดิม ซึ่งอาจจะทำให้เสียเวลาในการเดินทางมากกว่า มีความสะดวกสบายน้อยกว่า และเพื่อความเป็นธรรมกับประชาชนที่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้ทางหลวง รัฐย่อมมีหน้าที่ต้องให้บริการที่มีสาตรฐานสูงกว่าทางหลวงทั่วไป ทั้งในด้านมาตรฐานของทางการอำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ซึ่งกรมทางหลวงได้ถือปฏิบัติตามหลักการนี้ สำหรับ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนรอบนอก ด้านตะวันออก (บางปะอิน – บางพลี) ซึ่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก กล่าวคือ เห็นชอบกำหนดให้ทางหลวงวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน – บางพลี) และทางหลวงสายกรุงเทพฯ - ชลบุรี – พัทยา สายใหม่เป็นทางหลวงพิเศษที่มีการควบคุมทางเข้า – ออก แบบสมบูรณ์ (Full Control of Access) โดยกั้นรั้วถาวรตลอดแนวเขตทางและให้เป็นทางหลวงที่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ในระบบปิด (Close System)

รายละเอียดเว็บไซต์ คลิ๊กที่นี่

 

 

- บริการ Hosting คุณภาพ

- บริการ จดโดเมน ราคาถูก

- บริการ ออกแบบเว็บไซต์ ราคาประหยัด

 
 

กลับไปด้านบน

 • Hosting ราคาถูก
เข้าใช้งานระบบ Hosting และ Domain

Hositng Control Panel

ช่วยเหลือ

 • CONTROL PANEL
 • WEB MAIL
 • DOMAIN

Hosting Support Team

NetRegis.com ให้บริการเช่า Hosting และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ พร้อมใช้งานได้ภายใน 30 นาที

จดโดเมน ราคาถูก
 • ขอใบเสนอราคา
 • สมัครสมาชิก
เริ่มต้นใช้ Hosting อย่างไรดี ขอคำแนะนำ
 
ติดต่อ Hosting Serviceติดต่อสอบถามโทร 02-978-6660 ถึง 1 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนขตฤกษ์

จดโดเมน

จดโดเมน

Web Hosting ราคาถูก

Web Hosting

การตั้งค่า Email Server

Email Server
 • Domain name
 • จดโดเมน ราคาถูก
 • สมัครงาน หางาน
 • ติดตามข่าวสาร Hosting Netregis ผ่านทาง Twiiter
 • บริษัท เน็กไซล์ จำกัด
 • Hosting Security

ลูกค้าชั้นนำที่เลือกใช้บริการ Hosting

( ข้อมูลอัพเดทวันที่ 2017/12/14 )

 • บริษัท ฮิตาชิเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด
 • เทศบาลเมืองพล
 • รองเท้า FITFLOP
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
 • กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ (Motorway)
 • โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • โรงเรียนพร้อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 • เครื่องเสียง Sherman
 • ยางรถยนต์ วีรับเบอร์
 • นมสด แดรี่ฟาร์ม
 • ผ้าอ้อม เนเปีย
 • บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด
 • บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมท์ จำกัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
 • บริษัท พรีไซส์สตีล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท แสตมป์ทอง จำกัด
 • สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 9
 • โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

และลูกค้าชั้นนำอีกมากมาย