P-TECH
WEB HOSTING
 
P-TECH

ประวัติความเป็นมาและทิศทางในอนาคต วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ชื่อภาษาอังกฤษว่า (PHONPHISAI COLLEGE OF TECHNOLOGY) ชื่อย่อว่า P-TECH จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ใบอนุญาตเลขที่ นค.6/2544 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2544 เป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาแห่งแรกของอำเภอโพนพิสัยภารกิจการก่อตั้งในระยะแรกมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 41 คนและ คณะครู-อาจารย์ 5 คน ที่ถูกหลอกลวงจากทรชนทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอน และดำรงสภาพความเป็นวิทยาลัยไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายระยะยาว คือ มุ่งพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาชั้นนำของชุมชน มีความมั่นคงและชื่อเสียงดีงามวิทยาลัยก่อตั้งโดยทุนทรัพย์ส่วนบุคคลของ อาจารย์รัตนากร นิติกรกิตติพงษ์ โดยมีนายเรืองศักดิ์ นิติกรกิตติพงษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การศึกษาเอกชนในระยะแรกวิทยาลัย เปิดสอนในระดับ ปวช. สาขาวิชาคือ สาขาช่างยนต์และสาขาบัญชี ระดับ ปวส. เปิดเพียงสาขาเดียว คือสาขาบัญชี ต่อมาในปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยได้เปิดสาขาเพิ่มรวมเป็น 5 สาขา คือ ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์, การบัญชีและคอมพิวเตอร์ มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 41 คนในปีแรก เป็น 400 คน บุคลากรเพิ่มจาก 5 คน เป็น 18 คน ในปีที่ 2 แห่งการก่อตั้ง มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 40 ห้องเรียน มีบุคลากร 45 คน มีนักศึกษา 1,479 คน มีอาคารโรงฝึกงาน, หอพักและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วน ทุกสาขาวิชาในอนาคตวิทยาลัยจะพัฒนาทุกด้าน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของวิทยาลัย โดยจะดำเนินการตามพันธกิจให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้การพัฒนาต่างๆ จะสำเร็จได้ด้วยพลังแห่งความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับเป็นสำคัญ สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 17 บ้านโปร่งเย็น ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทร. 042-414949 , 081-2952839 , FAX.042-901163 E-mail :ptech2010@hotmail.com , info@pct.ac.th บนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ด้านหน้าของวิทยาลัยติดถนนโพนพิสัย-เฝ้าไร่ อยู่ห่างจากเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร การติดต่อสื่อสารใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเป็นหลัก วิสัยทัศน์ "สร้างคนรอบรู้เทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม" ปรัชญา "ฝีมือดี วิชาเด่น เน้นคุณธรรม" พันธกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัยมีพันธกิจของวิทยาลัยดังนี้ พันธกิจที่ 1 สร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิชาการ พันธกิจที่ 2 เตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา พันธกิจที่ 4 สร้างสิ่งแวดล้อมและบริการที่ดีแก่นักศึกษา พันธกิจที่ 5 สร้างระบบวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ พันธกิจที่ 6 สร้างความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร พันธกิจที่ 7 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน สามารถรับใช้ชุมชนได้ ติดต่อเรา วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย Phonphisai College of Technology เลขที่ 56 หมู่ที่ 17 บ้านโปร่งเย็น ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 Tel. 042-414949 , 081-2952838 , 0812952839 Fax. 042-901163 E-mail :ptech2010@hotmail.com , info@pct.ac.th

รายละเอียดเว็บไซต์ คลิ๊กที่นี่

 

 

- บริการ Hosting คุณภาพ

- บริการ จดโดเมน ราคาถูก

- บริการ ออกแบบเว็บไซต์ ราคาประหยัด

 
 

กลับไปด้านบน

  • Hosting ราคาถูก
เข้าใช้งานระบบ Hosting และ Domain

Hositng Control Panel

ช่วยเหลือ

  • CONTROL PANEL
  • WEB MAIL
  • DOMAIN

Hosting Support Team

NetRegis.com ให้บริการเช่า Hosting และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ พร้อมใช้งานได้ภายใน 30 นาที

จดโดเมน ราคาถูก
  • ขอใบเสนอราคา
  • สมัครสมาชิก
เริ่มต้นใช้ Hosting อย่างไรดี ขอคำแนะนำ
 
ติดต่อ Hosting Serviceติดต่อสอบถามโทร 02-978-6660 ถึง 1 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนขตฤกษ์

จดโดเมน

จดโดเมน

Web Hosting ราคาถูก

Web Hosting

การตั้งค่า Email Server

Email Server
  • Domain name
  • จดโดเมน ราคาถูก
  • สมัครงาน หางาน
  • ติดตามข่าวสาร Hosting Netregis ผ่านทาง Twiiter
  • บริษัท เน็กไซล์ จำกัด
  • Hosting Security

ลูกค้าชั้นนำที่เลือกใช้บริการ Hosting

( ข้อมูลอัพเดทวันที่ 2017/12/14 )

  • บริษัท ฮิตาชิเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด
  • เทศบาลเมืองพล
  • รองเท้า FITFLOP
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
  • กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ (Motorway)
  • โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
  • โรงเรียนพร้อม
  • องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
  • เครื่องเสียง Sherman
  • ยางรถยนต์ วีรับเบอร์
  • นมสด แดรี่ฟาร์ม
  • ผ้าอ้อม เนเปีย
  • บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด
  • บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมท์ จำกัด
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
  • บริษัท พรีไซส์สตีล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท แสตมป์ทอง จำกัด
  • สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 9
  • โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

และลูกค้าชั้นนำอีกมากมาย