สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
WEB HOSTING
 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี

ความเป็นมา ความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 จากการปฎิรูประบบราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับได้แก่ พระราชกฤษฎีการโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีการแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ตลอดจนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและเป็นส่วนราชการระดับกอง ซึ่งเป็นการโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-12 สังกัดสำนักงานโนบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12 ยกเว้น กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร (กลุ่มงานอาชีวอนามัย และกลุ่มงานจัดหาน้ำสะอาด) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเป็นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ซึ่งเป็นการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามลุ่มน้ำดังนี้ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ จํานวนจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เชียงราย แม่ฮองสอน เชียงใหม่ และลําพูน 4 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลําปาง) พะเยา ลําปาง แพร่ และสุโขทัย 4 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) น่าน อุตรดิษถ์ พิษณุโลก และพิจิตร 4 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี 4 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร 4 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม 5 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครนายก และปราจีนบุรี 5 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 4 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) เลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม และสกลนคร 5 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) หนองบัวลําภู ชัยภูมิ มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 5 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ 4 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 5 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 6 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 4 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล 5 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 5

รายละเอียดเว็บไซต์ คลิ๊กที่นี่

 

 

- บริการ Hosting คุณภาพ

- บริการ จดโดเมน ราคาถูก

- บริการ ออกแบบเว็บไซต์ ราคาประหยัด

 
 

กลับไปด้านบน

 • Hosting ราคาถูก
เข้าใช้งานระบบ Hosting และ Domain

Hositng Control Panel

ช่วยเหลือ

 • CONTROL PANEL
 • WEB MAIL
 • DOMAIN

Hosting Support Team

NetRegis.com ให้บริการเช่า Hosting และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ พร้อมใช้งานได้ภายใน 30 นาที

จดโดเมน ราคาถูก
 • ขอใบเสนอราคา
 • สมัครสมาชิก
เริ่มต้นใช้ Hosting อย่างไรดี ขอคำแนะนำ
 
ติดต่อ Hosting Serviceติดต่อสอบถามโทร 02-978-6660 ถึง 1 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนขตฤกษ์

จดโดเมน

จดโดเมน

Web Hosting ราคาถูก

Web Hosting

การตั้งค่า Email Server

Email Server
 • Domain name
 • จดโดเมน ราคาถูก
 • สมัครงาน หางาน
 • ติดตามข่าวสาร Hosting Netregis ผ่านทาง Twiiter
 • บริษัท เน็กไซล์ จำกัด
 • Hosting Security

ลูกค้าชั้นนำที่เลือกใช้บริการ Hosting

( ข้อมูลอัพเดทวันที่ 2017/11/22 )

 • บริษัท ฮิตาชิเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด
 • เทศบาลเมืองพล
 • รองเท้า FITFLOP
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
 • กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ (Motorway)
 • โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • โรงเรียนพร้อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 • เครื่องเสียง Sherman
 • ยางรถยนต์ วีรับเบอร์
 • นมสด แดรี่ฟาร์ม
 • ผ้าอ้อม เนเปีย
 • บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด
 • บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมท์ จำกัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
 • บริษัท พรีไซส์สตีล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท แสตมป์ทอง จำกัด
 • สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 9
 • โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

และลูกค้าชั้นนำอีกมากมาย